Gold Bútor - egyedi bútor tervezés, gyártás, beépítés: Nyereményjáték

NyereményjátékRÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A  jelen  nyereményjáték  (továbbiakban:  nyereményjáték”)  szervezője  a Gold Bútor  (cím:  5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 37., továbbiakban mint „szervező”).

1.  Játék leírása
A szervező 2018. december 12. napján meghirdeti a jelen nyereményjátékot a Gold Bútor Facebook
oldalon (https://www.facebook.com/goldbutor) , valamint hivatalos weboldalán (http://www.goldbutor.hu/) . A   nyereményjáték 2018. december 12. napján ,11:59 perckor lezárul.
A nyereményjátékban való részvételhez szükséges (de nem kötelező), opcionálisan:
-  lájkolni a Gold Bútor Facebook oldalát,
-  lájkolni a nyereményjátékról készült promóciós képet,
-  kommentelni a képhez bármit.
illetve megosztással segíteni a játék további népszerűsítését.
A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes alapon működik, így a Gold Bútor a részvételhez megjelölt tevékenységek egyikére sem kötelez senkit.
A nyereményjáték promóciós képe:2. Nyeremények
A kisorsolt nyertes egy Gold Bútor nevével fémjelzett reklámtárgyakból álló ajándékcsomagot kap. A nyereményjáték promóciós képén a nyeremény látható szemből fotózva.

3. Résztvevők
A nyereményjátékban bármely valós e-mail címmel rendelkező természetes személy részt vehet, aki elmúlt 18 éves, és nem tartozik az 4. pontban meghatározott kategóriába.
A  nyereményjátékban  való  részvétellel  a  játékosok  a  jelen  Játékszabályzatban  foglaltakat maradéktalanul elfogadják.
A nyereményjátékban nem vezetnek részt a Gold Bútor tisztségviselői, munkavállalói, azok hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont), valamint   az   egyéb,   a   lebonyolításban   közvetlenül   részt   vevő   személyek   és   azok közeli hozzátartozói.

5. Sorsolás
A   sorsolás   elektronikus   úton,   számítógépes   sorsoló   program   igénybevételével   történik. A nyertest a rendszer a promóciós képhez hozzászólók sorából választja ki. A sorsolásokra  a  szervező címén  (5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 37.)  kerül sor, 2018. december 12., 12:00 órakor.

6. Kiértesítés
A nyertest a Gold Bútor Facebook oldalán, egy poszt formájában hirdetjük ki. Ezt követően a nyertessel  elektronikus úton felvesszük a kapcsolatot.
Ezen  eljárás  során  a  személyes  adatok  védelméről  szóló  törvény  rendelkezéseinek  figyelembe
vételével  járunk  el,  így  adatait  csak  a  nyereményjáték  kivitelezéséhez  legszükségesebb mértékben alkalmazzuk.

7. Nyeremények átruházása
A nyeremények másra át nem ruházhatók. A nyertes a nyereményről lemondhat, amennyiben a nyereményt mégsem szeretné átvenni (vagy annak utánvétes postázását nem vállalja).

8. Nyeremények átvétele
A  nyereménykáték  nyertese  a  nyereményről  szóló  értesítéstől számítottan  haladéktalanul,  de  legkésőbb  a  sorsolást  követő  15  (tizenöt)  naptári  napon  belül jogosult a nyeremény átvételére, a Gold Bútor bemutatótermének nyitvatartási idejét is figyelembe véve, előzetes egyeztetést követően! A határidő jogvesztő. A tárgyi nyereményt a szervező a nyertessel egyeztetett időpontban és helyszínen adja át. A nyeremény postázására sor kerülhet abban az esetben, ha a nyertes a személyes átvételt nem tudja megoldani. A nyeremény postázása ebben az esetben utánvétes csomagküldéssel valósulhat meg, tehát a postaköltség a nyertest terheli. Az utánvét díján felül a nyertesnek egyéb fizetési kötelezettsége nincsen. A postázás során adódó esetleges sérülésekért a Gold Bútor felelősséget nem tud vállalni.

9. Egyéb rendelkezések
A szervező  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  jelen  játékszabályzatban  foglalt  feltételeket  vagy  magát  a
nyereményjátékot  -  akár  a nyereményjáték  időtartama  alatt  is  -  egyoldalúan  módosítsa,  felfüggessze  vagy megszüntesse. A szervező jogosult bármely résztvevőt a nyereményjátékból kizárni, különösen, ha a nyereményjáték kapcsán visszaélés  vagy a  feltételek  megszegésének gyanúja  merül  fel,  vagy  ha  valamely  résztvevő  a  nyereményjáték lefolyását  bármilyen  módon  manipulálja,  illetve  rosszhiszeműen  jár  el,  továbbá  előre  nem  látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A jelen nyereményjáték szabályzat módosításait, illetve  a  nyereményjáték esetleges  megszüntetéséről  szóló  értesítést  a  szervező  közzéteszi  a  Gold Bútor Facebook oldalán. A résztvevők  felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
A szervező a nyertesről és a nyereményről a nyertes beleegyezésével fotót készíthet és azt nyilvánosan közzé teheti Facebook oldalán.
A szervező fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  minden  olyan,  a  nyereményjáték kapcsolatos  hozzászólást, amely a közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt  stb.  sért,  vagy  a  szervező üzleti  érdekeit,    hírnevét  vagy  a  jelen játékszabályzatot sérti, vagy a szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a Gold Bútor Facebook oldaláról töröljön,  illetve  az  ilyen  hozzászólást  közzétevő  résztvevőt  a  nyereményjátékból kizárja.  Az  esetleges  jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt  terheli.
A  felhasználói  jogosultságból  fakadó  vitákkal  kapcsolatosan  a  szervező  mindennemű  felelősséget elhárít,  így  többek  között  a  regisztráció  során  megadott  adatok hiányosságáért/hibájáért  (pl. névelírás,  e-mail  cím  elírás,  telefonszám-elírás  stb.), a szervező semmilyen  felelősséget  nem  vállal.
A szervező továbbá nem  vállal  semmilyen  felelősséget,  és  minden  kártérítési  igényt  kizár  a  nyereményjátékban  való részvétellel  összefüggésben  felmerült  esetleges  károkkal  kapcsolatban.  A  szervező nem  felelős azokért,   a   nyertest   vagy   bármely   harmadik   felet   érintő   esetleges   károkért   vagy   személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.
A  résztvevő  a  nyereményjátékban  történő  részvétellel  megerősíti,  hogy  a  jelen játékszabályzatban  foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.